Bạn rủ đi gắp gấu mà bị bịp rồi | Ngọc Gấu Bông

  Рет қаралды 36,922,706

Ngọc Gấu Bông

Ngọc Gấu Bông

23 күн бұрын

Пікірлер: 363
@gladysdelossantos6598
@gladysdelossantos6598 7 сағат бұрын
Oops...ran outa coins😅
@scienceexperiment1013
@scienceexperiment1013 7 сағат бұрын
Utifueieuu😭🤬🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭😭
@josearimartins1860
@josearimartins1860 9 сағат бұрын
Meu Deus do céu
@bro_gone5755
@bro_gone5755 4 сағат бұрын
Pov the guard: *try to let the one who in there out
@user-vw7uc8om1r
@user-vw7uc8om1r 9 сағат бұрын
Who even entered you there 🤣?
@user-yq9ty6bf7s
@user-yq9ty6bf7s 7 сағат бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@fabiolamoya9478
@fabiolamoya9478 12 сағат бұрын
😐🤑
@mateorivera6402
@mateorivera6402 9 сағат бұрын
Cómo entro ahí 🤨🧐
@mandysaputil3725
@mandysaputil3725 4 сағат бұрын
I'm Istack
@claudialeon4450
@claudialeon4450 4 сағат бұрын
That's,my dream
@lailaalgamoos6348
@lailaalgamoos6348 9 сағат бұрын
Oops…ran outa coins😅
@josianerodriguesferreira8385
@josianerodriguesferreira8385 4 сағат бұрын
😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@thiloiao3917
@thiloiao3917 7 сағат бұрын
Thử qua quảng bình gắp đi
@edgarmilian3251
@edgarmilian3251 4 сағат бұрын
Haha😂
@user-ud8sm5qs4y
@user-ud8sm5qs4y 2 сағат бұрын
やば
@soledadcarbonel2255
@soledadcarbonel2255 7 сағат бұрын
Coolidge coolidge coolidge coolidge Hola Hola Hola hola hola hola hola hola hola hola hola
@user-hv1vb6rp9z
@user-hv1vb6rp9z 9 сағат бұрын
Me explica você vai pagar para gravar esse vídeo e como você entrou aí
@mandysaputil3725
@mandysaputil3725 4 сағат бұрын
I'm istack
@myacc5488
@myacc5488 2 сағат бұрын
When you Hacked the system
@phuocthienho4413
@phuocthienho4413 7 сағат бұрын
Thiệt hả?
Gắp gấu bây giờ là xưa rồi | Ngọc Gấu Bông #shorts
0:54
Ngọc Gấu Bông
Рет қаралды 14 МЛН
Kuruluş Osman 106. Bölüm @atvturkiye
2:18:53
Kuruluş Osman
Рет қаралды 2,7 МЛН
Я НЕ ВЕРЮ ГЛАЗАМ! ПРИЗРАК РЕАЛЬНО СНЯТ НА ВИДЕО?! GhostBuster
27:09
Gắp gấu đổi đời là có thật | Ngọc Gấu Bông #shorts
1:00
Ngọc Gấu Bông
Рет қаралды 43 М.
Hoàng tử Ả Rập đi gắp gấu kiểu | Ngọc Gấu Bông #shorts
0:50
Ayat kursi 100x
3:30:41
Nur yati
Рет қаралды 6 МЛН
Hai cao thủ gắp gấu và cái kết P1 | Ngọc Gấu Bông #shorts
0:47
Đi Gắp gấu kiểu gì mà bị bịp rồi | Ngọc Gấu Bông #shorts
0:59
Kuruluş Osman 106. Bölüm @atvturkiye
2:18:53
Kuruluş Osman
Рет қаралды 2,7 МЛН