Trò mạo hiểm ăn cắp xương chó - steal dog bones

  Рет қаралды 15,487,070

Thơ Nguyễn

Thơ Nguyễn

29 күн бұрын

stealthily steal bones while the guard dog is sleeping

Пікірлер: 104
Thơ Nguyễn
Thơ Nguyễn 26 күн бұрын
Poor puppy!!! 😂😂😂😂
deniz smeker-gamer
deniz smeker-gamer Күн бұрын
Hghh🎉🎉🎉🎉gyfghhgh🎉🎉❤❤❤😅😅😅😅hfhhfghbgfhuuygfyhffffffftefggtteffffffffygfyygyyfyyfytttftftftyrtfryftgftft🎉🎉🎉🎉🎉🎉😅😅😅❤😂🎉😢😮😅😊hgugghghgg
Nuraeni 2000
Nuraeni 2000 2 күн бұрын
​@Абдусалам Абдилдаев gduhsjsisiiiiuh🍉h🍉🍉🍉🍉😡💷hsiskgdihdggfeigjsi💷shjejsj💷💷💷💷💷💷hshhsh🍉🍉🥬
gielenpanes
gielenpanes 4 күн бұрын
​@Абдусалам Абдилдаев 😊
Альбина Нуракова
Альбина Нуракова 3 күн бұрын
🤣🤣🤣🤣
Vũ Tùng chi
Vũ Tùng chi 3 күн бұрын
: )
Ayhan Öztürk
Ayhan Öztürk 3 күн бұрын
Edna aus "The Incredibles" 🤣🤣🤣
Hanım Altındağ
Hanım Altındağ 5 күн бұрын
Dog is in ohio
다봉이
다봉이 5 күн бұрын
강아지 잘자
Reda Ratna Arini
Reda Ratna Arini 5 күн бұрын
Q~❤
SaLly 205j
SaLly 205j 3 күн бұрын
Уф,Вася,что за аппарат
สาวลาวสายกิน
สาวลาวสายกิน 20 күн бұрын
วิธีเอามาเรียนกับหนูก็ได้นะ
Nguyen Thi Thu Thuy
Nguyen Thi Thu Thuy 27 күн бұрын
thích quá
Geza Kozak
Geza Kozak 15 күн бұрын
❤😂Bxbcnx
Sugon Taso
Sugon Taso 9 күн бұрын
❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉😘😘😘🦄🦄😻😻😻😍😍💞💞💞💋💋💋💖💖💖🌹🌹🎀🎀💐💐💐🥂🥂🎂🎂🎊🎁🎁Thank you so much for the birthday wishes this morning was great so much for the birthday wishes this morning and
bùi phương uyên
bùi phương uyên 23 күн бұрын
hahaha
Умар Калыбаев
Умар Калыбаев 4 күн бұрын
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
JomelShane Estrada
JomelShane Estrada 8 күн бұрын
❤❤❤❤
Nela Švédíková
Nela Švédíková 7 күн бұрын
😂😂😂thhjvdnjo
Maya Karzon
Maya Karzon 15 күн бұрын
Evabht🥺🐶🤜🔪
Annie Buenavidez
Annie Buenavidez 6 күн бұрын
Ytg😂😂😂
Angelique Malin Ragos
Angelique Malin Ragos 7 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆😆
💕РАГИМАТ💕
💕РАГИМАТ💕 10 күн бұрын
Hahaha😂
Mahnaj Akther
Mahnaj Akther 15 күн бұрын
হহজহবন
小豆畑弘美
小豆畑弘美 2 күн бұрын
とこ
Melinda Labita Quilicot
Melinda Labita Quilicot 10 күн бұрын
Kakaw😂
jennalyn cortez
jennalyn cortez 17 күн бұрын
😍😍😍🥺🥰🥰🥰🥰🥰🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺😔
Anuka0808 Anuvjin
Anuka0808 Anuvjin 16 күн бұрын
😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😠😠😠😠😡😡😡😠😡😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Taore
Taore 17 күн бұрын
​​@南凛奈 et bon g n'vsgv. 🌊🐸🌊fox
南凛奈
南凛奈 17 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Gen Tai
Gen Tai 26 күн бұрын
Thơ Nguyễn chúng chó thốn kìa wow😍😍😍😍😍😍
Bang Tran
Bang Tran 20 күн бұрын
Trộm chó đúng nghĩa
Hung Nguyen
Hung Nguyen 27 күн бұрын
Thộn đâu ạ
Gloria Isidro
Gloria Isidro 8 күн бұрын
Sg🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😅😅😅😅😅😅😅😅😮😮😮😅😂😂😂😂😂😂❤❤
Cata Gallardo
Cata Gallardo 15 күн бұрын
1e¡ buen trabajo
Elnur Kyrgyzkhanov
Elnur Kyrgyzkhanov 3 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Dilmi Apsara
Dilmi Apsara 14 күн бұрын
😂😂😂😂😂🐕😂
Мереке Букенова
Мереке Букенова 4 күн бұрын
😇😇🥲
jennalyn cortez
jennalyn cortez 17 күн бұрын
roblox😱😱😱😱😱😱😱😰😰😰😰😰😰😰😰
Heloa Vitoria Ribeiro
Heloa Vitoria Ribeiro 9 күн бұрын
😢😢😢😢😢😅💯
บังอร รักษานวน
บังอร รักษานวน 16 күн бұрын
อยากกินขนมหมา
Văn Ba Nguyên
Văn Ba Nguyên 27 күн бұрын
Chưa có bồ
Костя  Егай
Костя Егай 10 күн бұрын
✌️✌️✌️❤❤❤
Afifa Sobhi
Afifa Sobhi 9 күн бұрын
🎉😊❤
Frances Aguilar
Frances Aguilar 9 күн бұрын
❤😊
Amanda Gulbe
Amanda Gulbe 7 күн бұрын
what
Nguyenvandang Nguyenvandang
Nguyenvandang Nguyenvandang 9 күн бұрын
😡😡😡😡🍭😡😡😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Bilqis Sumo
Bilqis Sumo 7 күн бұрын
Yu😮😅😢🤣🤪🤪💥
Strike Gaming
Strike Gaming 16 күн бұрын
The puppy needs clothes.
منوعات حول العالم
منوعات حول العالم 16 күн бұрын
ححم
Angelique Malin Ragos
Angelique Malin Ragos 7 күн бұрын
😊😊😊😊😙
Samath Ny
Samath Ny 20 күн бұрын
៥យ្ិ៧៦
Helena maria da Silva gomes Maria
Helena maria da Silva gomes Maria 7 күн бұрын
😮😮
Hien NguyenVan
Hien NguyenVan 4 күн бұрын
Oh My God
Roger Pagaduan
Roger Pagaduan 12 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Cường Nguyễn
Cường Nguyễn 11 күн бұрын
ZXC
Hafsha Hassan
Hafsha Hassan 20 күн бұрын
Falak🇦🇷🇦🇷🇦🇷🏳️‍🌈🏴‍☠️🏴‍☠️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💖💗💖💖💗💖💖💗💖💖💖💖💖
Xayaad jibriil
Xayaad jibriil 20 күн бұрын
🎑🏀⚽️
Graciana Pambu TV
Graciana Pambu TV 16 күн бұрын
😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤
Велка Методиева
Велка Методиева 9 күн бұрын
Ь😊
suliono arenania87
suliono arenania87 9 күн бұрын
😡
Tanjiro x Zenitsu💫
Tanjiro x Zenitsu💫 26 күн бұрын
Thốn con của Thốn bự😂
Mo.mimneha Aktar
Mo.mimneha Aktar 23 күн бұрын
🤣🤣🤣Google
Huyền Vũ khánh
Huyền Vũ khánh 24 күн бұрын
Đó là Báo mà bạn
kith hervias
kith hervias 9 күн бұрын
Udb m😢3gofj😅
Phương Lê
Phương Lê 7 күн бұрын
Cuteness sleep cub Love
ama um
ama um 8 күн бұрын
em không đăng kí đâu 😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠
Elan Sanchez
Elan Sanchez 9 күн бұрын
bad gurl😡😡😡
Noorulain sajid Noor
Noorulain sajid Noor 12 күн бұрын
Pagal
Keinuan Walls
Keinuan Walls 11 күн бұрын
😂😂😂
حمده ااب
حمده ااب 10 күн бұрын
Gprjtjhyg7utrijjjyjibvdțfz777ţfg😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
Gabriela Pineda
Gabriela Pineda 10 күн бұрын
❤❤❤❤
Нелли Имангулова
Нелли Имангулова 3 күн бұрын
😂😂😂
Troll Liên Hoàn Cục Kít Anh Tiểu Bảo Bảo Thúi
7:50
Thơ Nguyễn
Рет қаралды 1 МЛН
The Smallest Parrot you have ever seen - Tiny egg rescue
9:29
A Chick Called Albert
Рет қаралды 84 МЛН
WOW! GIANT LIPSTICK 💄😱 #shorts
0:23
Mr DegrEE
Рет қаралды 13 МЛН
Каха: погоня
0:58
К-Media
Рет қаралды 11 МЛН
Đồ Chơi Máy Giặt Thần Kì Pha Chế Nước Mini
9:48
Thơ Nguyễn
Рет қаралды 500 М.
100 Days Ago I Built a Desert Ecosystem, This Happened
8:48
Dr. Plants
Рет қаралды 9 МЛН
Hiếu Kute | Review kẹo bé rất thích ăn
13:25
Hiếu Kute TV
Рет қаралды 9 М.
The Tiniest Bird You've Ever Seen - Zebra Finch Hatching
12:20
A Chick Called Albert
Рет қаралды 11 МЛН
Thử Thách 48h Leo Lên Đỉnh Núi Cao Nhất Việt Nam
24:09
Tho Nguyen Short
Рет қаралды 2,1 МЛН
Thử Thách 48h Leo Đỉnh Núi Cao Nhất Việt Nam Phần 2
20:09
Tho Nguyen Short
Рет қаралды 1,1 МЛН
Nhuộm Lông Galaxy Cho Mèo Thồn Nhưng Nó Lạ Lắm
7:58
Tho Nguyen Short
Рет қаралды 786 М.
Bee extinction: Why we're saving the wrong bees
8:35
DW Planet A
Рет қаралды 2,9 МЛН
Lion King Brawl Stars Rank #shorts
0:58
Taha Demirhan
Рет қаралды 6 МЛН
Sigma girl VS Sigma Error girl 2  #shorts #sigma
0:27
Jin and Hattie
Рет қаралды 17 МЛН
МағриПышка | 1 серия | Жаңа сериал
23:22
Лайфхак с мылом 🧼 и губкой 🧽
0:24
San Tan
Рет қаралды 999 М.
Vampire SUCKS Human Energy 🧛🏻‍♂️🪫
0:34
Alan Chikin Chow
Рет қаралды 21 МЛН
Easy Come Easy Go #shorts
0:20
SEALOOK Official
Рет қаралды 7 МЛН
Астарлы ақиқат: Күйеуім өртеді
48:19