Monster School : Squid Game Parody Baby Zombie Revenge - Sad Story - Minecraft Animation

  Рет қаралды 17,296,551

GA Animations

GA Animations

Ай бұрын

Monster School : Squid Game Parody Baby Zombie Revenge - Sad Story - Minecraft Animation

-096

Hello! 💚 Thank you for coming to GA Animations Channel! 💕 Have a nice time watching video on our channel. Minecraft is my greatest passion of all. Give your feedbacks, comments and likes my videos!

► Disclaimer: GA Animations Channel and all of its videos are directed to a mature audience that is over 13 within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years old.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If you enjoyed, please give it a thumbs up and do not forget to SUBSCRIBE youtube GA Animations channel. If you guys have any suggestions for the next video comment below!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Us : rainbow@mmgglobal.net

Пікірлер: 1 601
Onah Masri
Onah Masri 3 сағат бұрын
dhsgsjdhhahaha
Anaisa Carrizoza
Anaisa Carrizoza 4 сағат бұрын
Oye tu video me hizo llorar
Raven Thompson
Raven Thompson 4 сағат бұрын
😎🧐🧐👹👹👺👺😺😺👺👺👺👺👺👺☠️☠️😺😺👽💀🤢😽😽😽😽👺👺👺👺👺🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👹👺👺👺👺🤡🤡🤡👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👹🤕👹👹👹👹👹👹👹👹👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺🤑🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤮🤑🤑🤑🤑🤠🤑🤮🤑🤑😰😰😥😥😰😰😥😥😥😓😥😥😓😓😓😓😓😓😓😓😓s
yuri albarr
yuri albarr 6 сағат бұрын
Lirik lirik
Fitri Y
Fitri Y 6 сағат бұрын
The best animation
Marian Baldivino
Marian Baldivino 6 сағат бұрын
Haha
Noora Fazilah Binti Othman Siti Zahra ADAM
Noora Fazilah Binti Othman Siti Zahra ADAM 7 сағат бұрын
Hu Pang Chaw ada
Josilene Nascimento
Josilene Nascimento 7 сағат бұрын
AtéaaAaaaaaAAaaqq
Lucas Ghoul
Lucas Ghoul 13 сағат бұрын
I liked it a lot, it even made me cry
jaque terra
jaque terra 18 сағат бұрын
Q
Adalmers Sanchez
Adalmers Sanchez 20 сағат бұрын
U
Sarimah Mohamed
Sarimah Mohamed Күн бұрын
xzjhcaaxgaisuaiwiqiakakkkakkkakakakakakakakakakakakkaakkaakakakakakakajjakakakakakakakakakakkkakakkakaakakakakakakaakakakkakakakakaaakakakakakakakakakakaakakakakakakkakkkkkkakakakakakakakakakakakakkaakakakakakakakakakakkaakakakakakaaakakakakakakkaakkakakkkakkaakakakakakakakakkkakkakakaakkaakakakakkakkkakakamakakakakkakakaakakakakakkkakaakakbbabu babi
DORAS Animation
DORAS Animation Күн бұрын
the graphic is great !
AQOON-MAAL
AQOON-MAAL Күн бұрын
Rri
ดวงพร สิงยะเมือง
ดวงพร สิงยะเมือง Күн бұрын
ช0000000
zxcbn
zxcbn Күн бұрын
hi
Pam Farley
Pam Farley Күн бұрын
🤨🤗😣😮😯😲😦🥺
BOYFRIEND HD
BOYFRIEND HD Күн бұрын
No
Marcos Ceja
Marcos Ceja Күн бұрын
Medio tristeza al final 😭😓
وافي موسى
وافي موسى 2 сағат бұрын
بشس324خكءوغ8521اع8ههيعصا6ع و رغص2
Tauckoor Aswind
Tauckoor Aswind Күн бұрын
Ĺ0ll
rajesh aray
rajesh aray Күн бұрын
No
อาดีลา สีวัน
อาดีลา สีวัน Күн бұрын
ลย
Qwer Poiu
Qwer Poiu Күн бұрын
រឿងខ្មោច
Vingie DelosSantos
Vingie DelosSantos 2 күн бұрын
Dijdljf
Subash Shrestha
Subash Shrestha 2 күн бұрын
0mg
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 2 күн бұрын
نضالاحمدصطوف. 10257 طاهر احمدصطوف 3018
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 2 күн бұрын
طاهر احمد صطوف
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 2 күн бұрын
احمدحميدصطوف 8106
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 2 күн бұрын
محمود
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 2 күн бұрын
نضال احمد صطوف
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 2 күн бұрын
اجمدحميد صطوف
Irina Gutu
Irina Gutu 2 күн бұрын
Nebuni sunteți
yote cague
yote cague 2 күн бұрын
6A
Ernesto Benedito
Ernesto Benedito 2 күн бұрын
Acacacaçss😚😙😙😙😙😚😚😄😄😘
Lucas Felipe
Lucas Felipe 2 күн бұрын
Oooooooooiiiiiiiiiiieeeeeeee
Гаяне Арутюнян
Гаяне Арутюнян 2 күн бұрын
ըւհհւգյգհհգհհգհգհհգյհյհհյցհհհյհհհհհհհհհյհյգհհվվբբբբբյյյհյյյբտհտհտհյֆգգվյգնհկգնհյյյննննննյյյնյյյհկգյըկյֆդֆբռյգյֆվգբնց
miftah ayu
miftah ayu 3 күн бұрын
Ayu Dewi persik aku hwyj
Nisa Channel
Nisa Channel 3 күн бұрын
jf
Jejii
Jejii 3 күн бұрын
Pero...esto que es...
لولو ١٢١
لولو ١٢١ 3 күн бұрын
💲💲💲💲💲💲💲
Yanz Mohamed
Yanz Mohamed 3 күн бұрын
Kokomacimiyasemida 😄😄
mạnh an
mạnh an 3 күн бұрын
Fefrrt
hasuriati hashim
hasuriati hashim 3 күн бұрын
didifjcsjhkcju
Anshul Soni
Anshul Soni 3 күн бұрын
😭😭😭😭
tiffa cantik
tiffa cantik 4 күн бұрын
kasihan juga ya
Soumita Pramanik
Soumita Pramanik 4 күн бұрын
Amazing
Soumita Pramanik
Soumita Pramanik 4 күн бұрын
Nice video 🥰💝💓
Kishore Verma
Kishore Verma 4 күн бұрын
Noooooooooob
ยุธิพร มาร์แตง
ยุธิพร มาร์แตง 4 күн бұрын
Gggggggh
Kien Le
Kien Le 5 күн бұрын
0
Ванда Гирдь
Ванда Гирдь 5 күн бұрын
Он по мне так
Colleen Lagimodiere
Colleen Lagimodiere 5 күн бұрын
Isnk eiowiyd
Jomerose Antipolo
Jomerose Antipolo 5 күн бұрын
Wow ay love bet
Elena Mendoza
Elena Mendoza 5 күн бұрын
888⁸ a a pp
Adeline Leong
Adeline Leong 5 күн бұрын
Please
Kiều mỹ Lê thị lớp 4/4
Kiều mỹ Lê thị lớp 4/4 5 күн бұрын
Vui và hay
Katia Bandeira
Katia Bandeira 2 күн бұрын
A
ناروتو ازماكي 😎
ناروتو ازماكي 😎 5 күн бұрын
هههههههههههه فلم هندي 😂😂😂
weni nurhayati
weni nurhayati 5 күн бұрын
qp4😑
Marieke van der Woude
Marieke van der Woude 6 күн бұрын
Ik heb er een keer aan mee gedaan 😣 , maar dat zal wel een beetje eng zijn Er gebeurt eng Dingen KFC
Marieke van der Woude
Marieke van der Woude 6 күн бұрын
Erg beucchdtgv
Marieke van der Woude
Marieke van der Woude 6 күн бұрын
Dit is een leuk spel
Aqillrayyan Aqillrayyan
Aqillrayyan Aqillrayyan 6 күн бұрын
Squid Games 🇰🇷👍
รําพัน ศาลาจันทร์
รําพัน ศาลาจันทร์ 4 күн бұрын
วว
Govani Tavera San Agustín
Govani Tavera San Agustín 6 күн бұрын
El niño tubo la culpa de su madre
Данияр Мухтарулы
Данияр Мухтарулы 18 сағат бұрын
@Vipul Sharma 0щ008ш7667 в том
Vipul Sharma
Vipul Sharma 20 сағат бұрын
MP o
vinicius maier
vinicius maier 6 күн бұрын
Tyi
Rashad Alzubairi
Rashad Alzubairi 6 күн бұрын
$ببل
Geane Santos
Geane Santos 6 күн бұрын
PL
Ahmad Bounabi
Ahmad Bounabi 6 күн бұрын
ظ
Milena Melo
Milena Melo 6 күн бұрын
Batatinha frita 123
Katia Iancova
Katia Iancova 6 күн бұрын
😇🙉😸
Mouhammad Shabshoul
Mouhammad Shabshoul 6 күн бұрын
موس ششول
Rasul MURAT
Rasul MURAT 6 күн бұрын
Оо
شيخ ياحي
شيخ ياحي 7 күн бұрын
ووووور) تتننووووووونووو) وووونننوونووووووووووووووووظوظر
Muzlivhrmscñazi Abd.Mutalibhyyy
Muzlivhrmscñazi Abd.Mutalibhyyy 7 күн бұрын
Hahahahahahahahaha
Ramakrishnan Ramakrishnan
Ramakrishnan Ramakrishnan 6 күн бұрын
HL
Oanh Kieu
Oanh Kieu 7 күн бұрын
Tấn đi
Oanh Kieu
Oanh Kieu 7 күн бұрын
Tấn in đi mà chơi trò chơi con mực mà
ovi khoiryry
ovi khoiryry 7 күн бұрын
L.
Jhennyfer Santos
Jhennyfer Santos 7 күн бұрын
Kkk que batalha de se fodeu foi essa meu Deus 😂
Multi GraPu
Multi GraPu 5 сағат бұрын
Ex ex
Pablo Diaz
Pablo Diaz 7 күн бұрын
Te. amo
nafah A LOTABA
nafah A LOTABA 7 күн бұрын
😭😭😭😭
Everton Cruz
Everton Cruz 7 күн бұрын
😭😭😭😭😭😭😭🙂
Ly Phạm
Ly Phạm 7 күн бұрын
!
Waleed Bamahriz
Waleed Bamahriz 7 күн бұрын
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Waleed Bamahriz
Waleed Bamahriz 7 күн бұрын
لالالالالاالالالالالاالالالالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
Owen Mathey
Owen Mathey 7 күн бұрын
Nangis
tokyo ravengers
tokyo ravengers 8 күн бұрын
Wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk
febby macias
febby macias 8 күн бұрын
Omg. Scary. Doll I’m. Really. Scared. But. I. Don t. Kw
Dibalin4 Crop Boy
Dibalin4 Crop Boy 8 күн бұрын
Ñ NOOOOO WTF IS HORRIBLE..
princess briones
princess briones 15 күн бұрын
HahA
nazir Ali
nazir Ali 15 күн бұрын
T4
Thota123 Ragava
Thota123 Ragava 15 күн бұрын
Duhdhdhd
WASSGUMER
WASSGUMER 15 күн бұрын
خ
Emely Galan
Emely Galan 15 күн бұрын
EMely. Yuritzy. Galan. Vázquez👍🙏🎧🌈
Arian
Arian 15 күн бұрын
عادي
Ana Maria Mangalagiu
Ana Maria Mangalagiu 15 күн бұрын
Thanvi Rock star😍
Thanvi Rock star😍 15 күн бұрын
, 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😉😉😉😉😂😂😂😉😉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
THE TWO G SISTER
THE TWO G SISTER 15 күн бұрын
,,,,,
Zouhra Saaid
Zouhra Saaid 15 күн бұрын
Ninjagamerxr vs
Zouhra Saaid
Zouhra Saaid 15 күн бұрын
Ninjagamerxr
dahen bahman
dahen bahman 15 күн бұрын
ء زذدبءءءءءءءءءءءء
Paullina Estrada
Paullina Estrada 15 күн бұрын
OMG, EXACTLY WHAT I NEEDED -------THE CUTE----------------------GIRLS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BEST GIRL FOR SEXO 💋 vk.sv/A1lLAQ?REEL_SEXISME 💜 Gaze: "Amazed" Lips: "Sensual" Smile: "Sweeter" Body: "Colder" Жизнь, как красивая мелодия, только песни перепутались. #однако #я #люблю #таких #рыбаков #垃圾 * Everyone talking its true * While me: " Wow that looks so delicious i wanna eat it so badÓ╭╮Ò" Жизнь, как красивая мелодия, только песни перепутались #однако #я #люблю #таких #рыбаков #垃圾 Who really likes me? You guys... Ahh, I'm turbulent when your beauty is in front of me. Жизнь, как красивая мелодия, только песни перепутались #однако #я #люблю #таких #рыбаков #垃圾 THREE IN ONE Everyone talking its true KZpost is the best forever Life's story is a short journey so have fun before eternal sleep forever Жизнь, как красивая мелодия, только песни перепутались #Чо #эт #делает #на #2 #месте #в #тренде #однако #я #люблю #таких #рыбаков #垃圾
Mary jane Balacte
Mary jane Balacte 16 күн бұрын
sanao
FAKİR MUTANT ZOMBİ OLDU! 😱 - Minecraft
10:36
Minecraft Parodileri
Рет қаралды 134 М.
Родригомды жемеңдер! | «КАЙРАТ» 3 СЕЗОН | 13 серия
20:35
Qarapaıym Qaırat / Пиzнесмен Қанат
Рет қаралды 706 М.
Animation vs. Minecraft (original)
16:30
Alan Becker
Рет қаралды 271 МЛН
Monster School : BOTTLE FLIP Challenge - Minecraft Animation
12:36
Monster School Herobrine Attack On TiTan +More - Minecraft Animation
32:11
Родригомды жемеңдер! | «КАЙРАТ» 3 СЕЗОН | 13 серия
20:35
Qarapaıym Qaırat / Пиzнесмен Қанат
Рет қаралды 706 М.
Родригомды жемеңдер! | «КАЙРАТ» 3 СЕЗОН | 13 серия
20:35
Qarapaıym Qaırat / Пиzнесмен Қанат
Рет қаралды 706 М.
Squid Game floor is lava challange! 😱 #shorts
0:39
German Spidey
Рет қаралды 42 МЛН
Мурад vs Швед. Бой.
1:1:47
Hype Fighting Championship
Рет қаралды 2,2 МЛН